Diensten
 • Een pro-actieve en vakkundige adviseur

  Bloem Installatieadvies is een betrokken en betrouwbare partner Wij zoeken graag samen met u naar de beste installatie-oplossing

 • Van advies tot oplevering

  Wij begeleiden uw hele (ver)bouwtraject

 • Gespecialiseerd in het renoveren van installaties in wooncomplexen

  En een solide partner in installatieadvies en projectbegeleiding

 • Kan het simpel, dan houden wij het simpel

  Kan het duurzaam, dan adviseren wij duurzaam

Diensten

Van advies tot oplevering

Bloem Installatieadvies begeleidt uw hele (ver)bouwtraject: van advies tot oplevering. Wij ondersteunen u graag met de volgende diensten:

 • Onderzoeksstudie, budgetraming, analyse, programma van eisen,
 • VO, DO en STABU-bestek of technische omschrijving,
 • Projectbegroting en -raming,
 • Aanbesteding en gunning,
 • Projectbegeleiding,
 • Detachering en ad interim functies,
 • Meerjarenonderhoudsplanning en –begroting,
 • Quick-scans, conditiemetingen, klachtenonderzoek.

Specialisatie: installatie renoveren

Bloem Installatieadvies is gespecialiseerd in het renoveren van installaties in wooncomplexen. Deze renovaties vinden vaak plaats in bewoonde woningen. Wij zijn thuis in het vervangen of aanpassen van:

 • collectieve- en individuele cv-ketels,
 • mechanische ventilatie,
 • geisers,
 • tapwatersysteem,
 • bestaande verlichting vervangen door ledverlichting.

Duurzaam

Bloem Installatieadvies streeft naar een duurzaam installatieadvies. Dit gaat echter verder dan het toepassen van een warmtepomp, zonnecollector of PV-paneel. Het uitgangspunt hierbij is dat de meest duurzame energie, die energie is die je niet opwekt of verbruikt. Vraagt een opdrachtgever en/of het ontwerp om een duurzame oplossing dan nemen wij duurzame toepassingen mee in ons advies. Bloem Installatieadvies heeft  ervaring met water-water en lucht-warmtepompen, zonneboiler toepassingen, PV-panelen en duurzame LED-verlichting.