Verduurzaming voor Alphen aan den Rijn
 • Een pro-actieve en vakkundige adviseur

  Bloem Installatieadvies is een betrokken en betrouwbare partner Wij zoeken graag samen met u naar de beste installatie-oplossing

 • Van advies tot oplevering

  Wij begeleiden uw hele (ver)bouwtraject

 • Gespecialiseerd in het renoveren van installaties in wooncomplexen

  En een solide partner in installatieadvies en projectbegeleiding

 • Kan het simpel, dan houden wij het simpel

  Kan het duurzaam, dan adviseren wij duurzaam

Projecten

Verduurzaming voor Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie

Alphen aan den Rijn

Type werkzaamheden

Advies werktuigkundige- en elektrotechnische installaties

Omschrijving

Nederland zal de komende jaren hard aan de slag moeten om meer duurzaam te gaan worden. We hebben ingestemd met het klimaatakkoord en daarmee met de doelstelling om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar gezien wat er nog moet gebeuren is het een korte tijd. Gemeente Alphen aan den Rijn realiseert zich dit ook en streeft er dan ook naar haar vastgoedportefeuille in 2025 energie neutraal te hebben. Een goede ontwikkeling, waar wij graag aan bij dragen.

Complex Langeroode

Complex Langeroode is een voormalige locatie van het Ministerie van Defensie en deed destijds dienst als geniewerkplaats. Het gebouw dateert uit 1960 en is in 1993 gerenoveerd. Het pand wordt gebruikt door de buitendienst van gemeente Alphen aan den Rijn en bestaat uit een kantoordeel (4 lagen) en een bedrijfshal (1 laag). Het gebruikersoppervlak heeft een totaal van 8013 m2. De gemeente wil dit complex graag energiezuiniger maken en heeft hiervoor ons advies ingewonnen.

Werkzaamheden Bloem Installatieadvies

De gemeente heeft eerder een energiescan laten uitvoeren en wilde hierop graag meer advies en kwam, uiteraard, bij ons uit. Hierop hebben wij een duurzaamheidsrapport geschreven met daarin onze adviezen om het gebouw energiezuiniger te maken. Hierbij is het streven een zo laag mogelijk gasverbruik te realiseren en de warmteopwekking duurzaam te laten verlopen. Onderdeel van onderzoek is tevens de stilstand en leiding verliezen drastisch te beperken door aanpassingen van installaties.

Voorbeelden van aanbevolen maatregelen zijn het vervangen van de conventionele verlichting door LED-verlichting en het aanpassen van de stralingspanelen en bijbehorende regeling. Verder kan er worden gesteld dat naast de technische maatregelen er ook de nodige gebruiksmaatregelen zijn door te voeren die eveneens bepalend zijn voor het behalen van de beoogde energiereductie.

2016-06-21 14.11.02